دانشکده مهندسی خودرو- آزمایشگاه عمومی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام آزمایشگاه: مقاومت مصالح 

شماره داخلی: 6428

یکی از دستگاههای این آزمایشگاه دستگاه تست کشش یونیورسال شرکت سنتام است. این دستگاه قابلیت اعمال پانزده نیروی کششی و فشاری را دارد. یکی از آزمونهای مهم در شناسایی رفتار مکانیکی موارد، آزمون کشش است که توسط این دستگاه با دقت و کیفیت مناسبی قابل انجام است. از این دستگاه برای انجام آزمایشهای شبه استاتیکی دیگر مانند بررسی رفتار جذب انرژی اجزای سازه‌ای استفاده می‌شود.

AWT IMAGE

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی خودرو:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=21.12086.25231.fa
برگشت به اصل مطلب