مسئولیت های اجرایی

 | تاریخ ارسال: 1398/1/21 | 
عنوان مسئولیت محل مدت
1- مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 1358-1361
2- دبیر وعضوگروه فنی و مهندسی ستاد انقلاب فرهنگی 1359-1361
3- معاون سیاسی فرهنگی اجتماعی بنیاد امور جنگ زدگان بنیاد امور جنگ زدگان 1359-1361
4- مدیر کل امور فارغ التحصیلان وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1361-1362
5- ماموریت تحصیلی انگلستان 1362-1366
6- مدیر کل امور پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1366-1369
7- قائم مقام و معاون اداری و مالی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 1369-1369
8- مشاور معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1367-1372
9- عضو هیات امناء و رئیس کمیسیون دائمی دانشگاههای منطقه غرب لرستان ، چمران، رازی، همدان ، ایلام 1372-1376
10- رئیس هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1370-1372
11- قائم مقام دبیر شورای عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1370-1372
12- نایب رئیس ستاد نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1373-1376
13- معاون وزیر در امور مجلس، حقوقی وفرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1372-1376
14- رئیس پژوهشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران 1372-تاکنون
15- قائم مقام دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران 1380-تاکنون
16- رئیس انجمن مهندسی خودرو وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1382-تاکنون
17- عضو هیات امناء دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 1384-تاکنون
18- عضو شورای عالی ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1384-تاکنون
19- عضو هیات امناء دانشگاه تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1388-تاکنون
20- عضو هیات امناء دانشگاه علم و صنعت وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1388-تاکنون
21- رئیس کمیسیون دائمی هیات امناء تهران، علم و صنعت، شریف، امیرکبیر، جامع علمی و کااربردی 1388-تاکنون
22- رئیس کرسی ارتباط دانشگاه و صنعت یونسکو در ایران   1391-تاکنون
23- مدیر طرح پروژه کلان پلتفرم ملی خودرو کلاس  B   1391-تاکنون

دفعات مشاهده: 1231 بار   |   دفعات چاپ: 191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر