صفحه شخصی دکتر حامد سعیدی گوگرچین

 | تاریخ ارسال: 1397/12/27 | 
 
دکتر حامد سعیدی گوگرچین
مرتبه علمی: دانشیار
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو
پست الکترونیک: hsaeidiiust.ac.ir
تلفن : ۷۷۴۹۱۰۲۵
تحصیلات دانشگاهی
 • دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۲  
 • کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۷
 • کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، ۱۳۸۵
زمینه های تخصصی
 • مکانیک شکست
 • خستگی
 • سازهای اتصالات چسبی
 • تحلیل سازه­ ای خودرو
 • ورق­ ها و پوسته­ ها
 • مواد پیشرفته
سوابق اجرایی
 • معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۴۰۰- تاکنون
 • مدیر دفتر برنامه ریزی درسی و آموزش های آزاد دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۹- ۱۴۰۱
 • مشاور رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در امور آموزشی و پژوهشی ۱۳۹۹- ۱۴۰۳
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۵-۱۳۹۹
 • مدیر آموزش و پژوهش دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۳-۱۳۹۵
 • مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی تحلیل سازه ­ها و شاره­ های خودرو دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۳-تاکنون
 • مدیر کتابخانه دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲-تا کنون
سوابق تدریس
تحصیلات تکمیلی
 • خستگی و شکست در خودرو
 • طراحی سازه و بدنه خودرو     
 • طراحی سیستم­های شاسی
 • الاستیسیته و پلاستیسیته
 • ریاضیات مهندسی پیشرفته
کارشناسی
 • طراحی به کمک کامپیوتر
 • طراحی اجزا ماشین ۱
 • طراحی اجزا ماشین ۲
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح
پروژه های صنعتی
 • مشاور پروژه در « طراحی و تحلیل سازه پلتفرم خودرو »
 • همکار  مجری پروژه در « طراحی پایه و تفضلی، ساخت نمونه آزمایشگاهی ستاپ دینامیک سرعت بالای مکانیکال سیل برای اولین بار در کشور »
 • مجری پروژه در « بررسی بکارگیری اتصالات چسبی در سازه »
 • مجری پروژه در « مقایسه روش های تستی و شبیه سازی در بکارگیری اتصالات چسبی »
 • مجری پروژه در «  طراحی شاسی واسط برای خودروی سنگین »
 • مجری پروژه در « تحلیل سازه و بدنه جک و اتاق های خودرو و یکپارچه سازی طراحی مجموعه »
 • مجری و همکار مجری پروژه کلان ملی در «طرح کلان پلتفرم ملی خودرو» دانشگاه علم و صنعت ایران
 • همکار  مجری پروژه در «تحلیل دو سازه مهار افقی بین ستون­های سکوی حفاری نیمه‌شناور امیرکبیر ایران»
 • همکار  مجری پروژه در «مقایسه تئوری های مختلف خستگی برای سزسیلندر چدنی»
 • مجری پروژه در « ارائه مبانی طراحی و تحلیل سازه‌های فضایی تک‌پیچ »
 • مجری پروژه در «طراحی مدل المان محدود از اتصال محموله و طراحی جک‌های مکانیکی و قفل‌کن و کانتینر »
 • همکار  مجری پروژه در  «طراحی مفهومی برجک خودرو از دیدگاه مکانیک نفوذ »
 • مجری پروژه در  «امکان‌سنجی، تعیین مواد و استخراج پروفیل هندسی مخزن سوخت کامپوزیتی »
 • همکار  مجری پروژه در  «تحلیل تنش سازه‌های هوایی تحت بارهای دینامیکی و استاتیکی با در نظر گرفتن اتصالات رزوه‌ای »
 • همکار  مجری پروژه در  «ارائه‌ی نرم‌افزار بهینه‌سازی استحکامی و کمانشی پوسته‌های مخروطی و استوانه‌ای تقویت‌شده»
مقالات منتشر شده در مجلات ISI
 

Experimental and numerical investigation of the energy absorption in hybrid double-hat thin-walled structures reinforced by adhesive bonding under three-point bending

H Golivari, H Saeidi Googarchin, AR Zaeri, A Keshavarzi
International Journal of Adhesion and Adhesives

۲۰۲۳

A generalized- Park-Paulinho-Roesler cohesive zone model to simulate moderate ductile adhesive joints
M Gheibi, H shojaeefard, H Saeidi Googarchin, A Zaeri
International Journal of Adhesion and Adhesives

۲۰۲۳

Numerical analysis of mixed-mode I+II fracture behavior of automotive PVB laminated glass using a novel beam-type test specimen
A Ashkpour, J Bidadi, H Saeidi Googarchin
Engineering Solid Mechanics

۲۰۲۳

Experimental and Numerical Investigation of the Performance of Automotive Adhesively Bonded Crash Box Beams Under Transverse Loading
J Bidadi, H Hampaiyan Miandowab, H Saeidi Googarchin
Automotive Science and Engineering

۲۰۲۳

Loading rate effects on mixed-mode I/II fracture envelope of epoxy resins with nonlinear behavior
J Bidadi, H Saeidi Googarchin, A Akhavan-Safsr, LFM Da Silva
Theoretical and Applied Fracture Mechanics

۲۰۲۳

Theoretical development and numerical analysis on the energy absorption of tapered multi-cell automotive structures under oblique impacts
A Khorasani, H Saeidi Googarchin
Mechanics Based Design of Structures and Machines, An International Journal …

۲۰۲۳

Mixed-Mode I/II Fracture Load Prediction in Cracked Rock Geometries Using the Tangential Stress Contour (TSC) Method
J Bidadi, J Akbardoost, MRM Aliha, HS Googarchin, A Akhavan-Safar, ...
International Conference on Mechanics of Solids, ۶۵-۹۰

۲۰۲۲

A comparative study on energy-based fatigue criteria for lifetime calculation of magnetorheological elastomers under multiaxial loading
H Saeidi Googarchin, mohammad hassan shojaeefard, SM Hosseini, ...
International Journal of Damage Mechanics ۳۱ (۵)

۲۰۲۲

The effect of repetitive magnetic and cyclic loading on the fatigue life prediction of a magnetorheological elastomer
SM Hosseini, H shojaeefard, H Saeidi Googarchin
Journal of Elastomers and Plastics ۵۴ (۲)

۲۰۲۲

An experimental investigation on the effects of severely plastic deformation process on the mechanical properties of automotive resistance spot welded aluminum joints
P Namdar, H Saeidi Googarchin, SH GhasemiPourMasoule
Automotive Science and Engineering ۱۲ (۱)

۲۰۲۲

A comparative study on energy-based fatigue criteria for lifetime calculation of magnetorheological elastomers under multiaxial loading

H Saeidi Googarchin, mohammad hassan shojaeefard, SM Hosseini, ...

International Journal of Damage Mechanics

۲۰۲۱

The effect of repetitive magnetic and cyclic loading on the fatigue life prediction of a magnetorheological elastomer

SM Hosseini, H shojaeefard, H Saeidi Googarchin

Journal of Elastomers and Plastics

۲۰۲۱

Fatigue Life Prediction of Magneto-Rheological Elastomers in Magnetic Field

SM Hosseini, MH shojaeefard, H Saeidi Googarchin

Materials Research Express

۲۰۲۱

Theoretical development and numerical analysis on the energy absorption of tapered multi-cell automotive structures under oblique impacts

A Khorasani, H Saeidi Googarchin

Mechanics Based Design of Structures and Machines, An International Journal

۲۰۲۱

Optimization of a piezoelectric energy harvester considering electrical fatigue

EHA Niasar, M Dahmardeh, HS Googarchin

Journal of Intelligent Material Systems and Structures, ۱۰۴۵۳۸۹X۲۰۹۲۳۰۸۶

۲۰۲۰

Three-dimensional coupled thermo-mechanical analysis for fatigue failure of a heavy vehicle brake disk: Simulation of braking and cooling phases

MR Moghanlou, HS Googarchin

Proceedings  of  The  Institution of Mechanical Engineers Part D-Journal Of Automobile Engineering

۲۰۲۰

Prediction of vehicle impact speed based on the post-cracking behavior of automotive PVB laminated glass: Analytical modeling and numerical cohesive zone modeling

M Shahriari, H Saeidi Googarchin

Engineering Fracture Mechanics

۲۰۲۰

Numerical investigation of the impact fracture performance of a composite laminated windshield considering the Park-Paulino-Roesler cohesive zone model

M Shahriari, H Saeidi Googarchin

Composite Structures

۲۰۲۰

Roadway piezoelectric energy harvester design considering electrical and mechanical performances

E Hamsaye, M Dahmardeh, H Saeidi Googarchin

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of …

۲۰۲۰

A comparative study on the fracture energy determination theories for automotive structural adhesive in mode I: Experimental and numerical investigation

MR Gheibi, MH Shojaeefard, H Saeidi Googarchin

Engineering Fracture Mechanics

۲۰۱۹

Experimental and numerical analysis on the cohesive behavior of an automotive adhesive improved by MWCNT subjected to mode I and II loadings

MR Gheibi, MH Shojaeefard, H Saeidi Googarchin

International Journal of Mechanical Sciences

۲۰۱۹

Analytical solution for free vibration of cracked orthotropic cylindrical shells

H Saeidi Googarchin, K Moazzez

International Journal of Mechanical Sciences

۲۰۱۹

Experimental investigation on environmental degradation of automotive mixed-adhesive joints

AR Zaeri, H Saeidi Googarchin

International Journal of Adhesion and Adhesives

۲۰۱۹

Direct determination of a new mode-dependent cohesive zone model to simulate metal-to-metal adhesive joints

MR Gheibi, MH Shojaeefard, H Saeidi Googarchin

The Journal of Adhesion, ۱-۲۸

۲۰۱۹

Analysis of automotive mixed-adhesive joints weakened by moist conditions: Experimental characterization and numerical simulation using cohesive zone model

AR Zaeri, H Saeidi Googarchin

Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures

۲۰۱۹

Energy absorption analysis for tapered multi-cell tubes improved by foams: Theoretical development and numerical simulation

HS Googarchin, M Pasandidehpoor, A Mahmoodi, MH Shojaeefard

Composite Structures ۲۰۷, ۲۱۳-۲۲۲

۲۰۱۹

Analysis of constrained groove pressing and constrained groove pressing-cross route process on AA۵۰۵۲ sheet for automotive body structure applications

HS Googarchin, B Teimouri, R Hashemi

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of …

۲۰۱۹

Free vibration of an ultra-fast-rotating-induced cylindrical nano-shell resting on a Winkler foundation under thermo-electro-magneto-elastic condition

MH Shojaeefard, M Mahinzare, H Safarpour, HS Googarchin, M Ghadiri

Applied Mathematical Modelling ۶۱, ۲۵۵-۲۷۹

۲۰۱۸

Vibration and buckling analysis of a rotary functionally graded piezomagnetic nanoshell embedded in viscoelastic media

MH Shojaeefard, H Saeidi Googarchin, M Mahinzare, M Adibi

Journal of Intelligent Material Systems and Structures ۲۹ (۱۱), ۲۳۴۴-۲۳۶۱

۲۰۱۸

Magnetic field effect on free vibration of smart rotary functionally graded nano/microplates: A comparative study on modified couple stress theory and nonlocal elasticity theory

MH Shojaeefard, H Saeidi Googarchin, M Mahinzare, SA Eftekhari

Journal of Intelligent Material Systems and Structures ۲۹ (۱۱), ۲۴۹۲-۲۵۰۷

۲۰۱۸

Natural frequency analysis of a cylindrical shell containing a variably oriented surface crack utilizing Line-Spring model

K Moazzez, HS Googarchin, SMH Sharifi

Thin-Walled Structures ۱۲۵, ۶۳-۷۵

۲۰۱۸

Approximate stress intensity factors for a semi-circular crack in an arbitrary structure under arbitrary mode I loading

JA Kaklar, HS Googarchin

Theoretical and Applied Fracture Mechanics ۹۴, ۷۱-۸۳

۲۰۱۸

A novel cohesive zone model to simulate ductile adhesives in automotive structure metallic joints

HS Googarchin, MH Shojaeefard, MR Gheibi, Z Sarvi

International Journal of Computational Physics Series

۲۰۱۸

Energy damping estimation in automotive magneto-rheological elastomers through finite element method

I Banagar, HS Googarchin

International Journal of Computational Physics Series

۲۰۱۸

۲D weight function for quarterelliptical cracks in lug attachments

S Akbari, SM Nabavi, H Saeidi Googarchin

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures

۲۰۱۸

Free vibration and critical angular velocity of a rotating variable thickness two-directional FG circular microplate

MH Shojaeefard, HS Googarchin, M Mahinzare, M Ghadiri

Microsystem Technologies, ۱-۱۹

۲۰۱۸

Engineering critical assessments of marine pipelines with ۳D surface cracks considering weld mismatch

SMH Sharifi, M Kaveh, H Saeidi Googarchin

Journal of Solid Mechanics

۲۰۱۸

INVESTIGATING THE EFFECT OF CRACK GEOMETRIES AND WELD MISMATCHING IN ORDER TO OPTIMIZE ECA ANALYSIS OF GIRTH WELDED OFFSHORE PIPELINES

SMH Sharifi, M Kaveh, H Saeidi Googarchin

Iran University of Science & Technology ۷ (۴), ۶۴۵-۶۶۱

۲۰۱۷

Crack growth pattern prediction in a thin walled cylinder based on closed form thermo-elastic stress intensity factors

MA Niasani, R Ghajar, HS Googarchin, SMH Sharifi

Journal of Mechanical Science and Technology ۳۱ (۴), ۱۶۰۳-۱۶۱۰

۲۰۱۷

Low-velocity impact response of functionally graded doubly curved panels with Winkler-Pasternak elastic foundation: An analytical approach

F Najafi, MH Shojaeefard, HS Googarchin

Composite Structures ۱۶۲, ۳۵۱-۳۶۴

۲۰۱۷

Micro temperature-dependent FG porous plate: Free vibration and thermal buckling analysis using modified couple stress theory with CPT and FSDT

MH Shojaeefard, H Saeidi Googarchin, M Ghadiri, M Mahinzare

Applied Mathematical Modelling ۵۰, ۶۳۳-۶۵۵

۲۰۱۷

An experimental and numerical study of geometrical parameters’ effects on the strength of adhesively bonded aluminum double-cantilever beam specimens using modified-PPR CZM

MH Shojaeefard, H Saeidi Googarchin, MR Gheibi, M Arjomandi

Tabriz Mechanical Engineering

۲۰۱۷

Comparative study on the fatigue criteria for the prediction of failure in engine structure

H Saeidi Googarchin, SMH Sharifi, F Forouzesh

Engineering Failure Analysis ۷۹, ۷۱۴-۷۲۹

۲۰۱۷

Nonlinear dynamic response of FGM beams with Winkler-Pasternak foundation subject to noncentral low velocity impact in thermal field

F. Najafi, M.H. Shojaeefard, H. Saeidi Googarchin

Composite Structures ۱۶۷, ۱۳۲-۱۴۳

۲۰۱۷

The role of first non-singular stress terms in mixed mode brittle fracture of V-notched components: An experimental study

M. Dehghany, H.Saeidi Googarchin, M.R.M.Aliha

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures ۴۰ (۴), ۶۲۳

۲۰۱۷

An algorithm for prediction of die geometry effects on strength behavior of sheets fabricated by groove pressing process

Hamed Saeidi Googarchin, Bezad Teimouri

Modares Mechanical Engineering ۱۶ (۵), ۲۶۱-۲۷۰

۲۰۱۶

Simulation and strength and fatigue life improvement of adhesively bonded single lap joint using cohesive zone model with cyclic degrading

MH Shojaeefard, HS Googarchin, MR Gheybi, MA Nikkhah

Modares Mechanical Engineering ۱۶ (۵), ۲۸۱-۲۸۹

۲۰۱۶

Theoretical development and numerical investigation on energy absorption behavior of tapered multi-cell tubes

A Mahmoodi, MH Shojaeefard, H Saeidi Googarchin

Thin-Walled Structures ۱۰۲, ۹۸-۱۱۰

۲۰۱۶

Three dimensional analysis of low cycle fatigue failure in engine part subjected to multi-axial variable amplitude thermo-mechanical load

SMH Sharifi, H Saeidi Googarchin, F Forouzesh

Engineering Failure Analysis ۶۲, ۱۲۸-۱۴۱

۲۰۱۶

Stress intensity factor calculation for surface crack in a family of thin and thick rotating disks using two dimensional weight functions

R Ghajar, M Davoodabadi, HS Googarchin

Modares Mechanical Engineering ۱۵ (۱۲), ۸۴-۹۴

۲۰۱۶

Engineering Critical Assessment of Offshore Pipelines under Operational Loading Phase According to BS ۷۹۱۰ Guideline

H Saeidi Googarchin

International Journal Of Coastal And Offshore Engineering

۲۰۱۶

Experimental and analytical investigation of dynamic crack patterns in automotive windshield sheets subjected to low velocity impact

P Shojaei Shahmirzadi, H Saeidi Googarchin

International Journal of Automotive Engineering ۶ (۴), ۲۲۷۷-۲۲۹۰

۲۰۱۶

Lattice Boltzmann simulation of proton exchange membrane fuel cells - A review on opportunities and challenges

Golam Reza Molaeimanesh, Hamed Saeidi Googarchin, Ali Ghasemian

International Journal of Hydrogen Energy ۴۱ (۴۷), ۲۲۲۲۱-۲۲۲۴۵

۲۰۱۶

Nonlinear low-velocity impact response of functionally graded plate with nonlinear three-parameter elastic foundation in thermal field

F. Najafi, M.H. Shojaeefard, H. Saeidi Googarchin

Composites Part B: Engineering ۱۰۷, ۱۲۳-۱۴۰

۲۰۱۶

Conceptual analysis of connecting rod strength using lumped mass method

SH Mohammad Hassan Shojaeefard, Hamed Saeidi googarchin

Tabriz Mechanical Engineering

۲۰۱۶

Explicit expressions describing elastic properties and buckling load of BN nanosheets due to the effects of vacancy defects

Z Sarvi, M Asgari, M Shariyat, HS Googarchin

Superlattices and Microstructures ۸۸, ۶۶۸-۶۷۸

۲۰۱۵

Buckling of cracked cylindrical panels under axially compressive and tensile loads

R Seifi, HS Googarchin, M Farrokhi

Thin-walled structures ۹۴, ۴۵۷-۴۶۵

۲۰۱۵

Low Cycle Fatigue Simulation of Valve Bridge Region in Cylinder Head Based on Critical Plane Model

H Googarchin Saeidi, SMH Sharifi

International Journal of Automotive Engineering ۵ (۱), ۹۵۵-۹۶۰

۲۰۱۵

Explicit expressions of stress intensity factor for external semi-elliptical circumferential cracks in a cylinder under mechanical and thermal loads

R Ghajar, M Abbaspour, H Saeedi Googarchin

Modares Mechanical Engineering ۱۴ (۹), ۹۰-۹۸

۲۰۱۴

Investigation of pressure gradient effect on stress intensity factor variations in autofrettaged cracked thick-walled tubes using two dimensional weight function method

Rahmatollah Ghajar, Hamed Saeidi Googarchin

Modares Mechanical Engineering ۱۴ (۸), ۱۳۷-۱۴۵

۲۰۱۴

Stress intensity factors calculation for surface crack in cylinders under longitudinal gradient pressure using general point load weight function

H Saeidi Googarchin, R Ghajar

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures ۳۷ (۲), ۱۸۴-۱۹۴

۲۰۱۴

Stress intensity factors calculation for surface crack in cylinders under longitudinal gradient pressure using general point load weight function

HS Googarchin, R Ghajar

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures ۲ (۳۷), ۱۸۴-۱۹۴

۲۰۱۴

General point load weight function for semi-elliptical crack in finite thickness plates

R Ghajar, HS Googarchin

Engineering Fracture Mechanics ۱۰۹, ۳۳-۴۴

۲۰۱۳

Dynamic analysis and critical speed of rotating laminated conical shells with orthogonal stiffeners using generalized differential quadrature method

K Daneshjou, M Talebitooti, R Talebitooti, HS Googarchin

Latin American Journal of Solids and Structures ۱۰ (۲), ۳۴۹-۳۹۰

۲۰۱۳

 

مقالات منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی
 • P Namdar, H Saeidi Googarchin, SH GhasemiPourMasouleAn experimental investigation on the effects of severely plastic deformation process on the mechanical properties of automotive resistance spot welded aluminum jointsAutomotive Science and Engineering,
 • H. Saeidi Googarchin., M. H. Shojaeefard, Gheibi, M. R. and Z. Sarvi “A novel cohesive zone model to simulate ductile adhesives in automotive structure metallic joints” International Journal of Computational Physics Series, Vol ۱, pp. ۳۰۱-۳۰۸, ۲۰۱۸.
 • I. Banagar, H. Saeidi Googarchin “ Energy damping estimation in automotive magneto-rheological elastomers through finite element method” International Journal of Computational Physics Series, Vol ۱, pp. ۲۹۲-۳۰۰, ۲۰۱۸.
 • S.M.H. Sharifi,  M. Kaveh, H. Saeidi Googarchin “Engineering critical assessments of marine pipelines with ۳D surface cracks considering weld mismatch” , Journal of Solid Mechanics, Vol ۱۰, pp. ۳۵۴-۳۶۳, ۲۰۱۸.
 • محمد حسن شجاعی فرد؛ حامد سعیدی گوگرچین؛ محمدرضا غیبی؛ محمد ارجمندی ، بررسی تجربی و عددی استحکام اتصال چسبی با مدل ناحیه چسبناک پی. پی. آر. اصلاح‌شده، مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی مکانیک تبریز ،  دوره ۴۷، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۱۳۱-۱۳۹
 • M. Kaveh, S.M.H. Sharifi,  H. Saeidi Googarchin “Investigating the Effect of Crack Geometries and Weld Mismatching in Order to Optimize ECA Analysis of Girth Welded Offshore Pipelines” , International Journal of Optimization in Civil Engineering, Vol ۷, pp. ۶۴۵-۶۶۱, ۲۰۱۷.
 • P. Shojaee Shahmirzadi, Saeidi Googarchin “Experimental And Analytical Investigation Of Dynamic Crack Patterns In Automotive Windshield Sheets Subjected To Low Velocity Impact”, International Journal of Automotive Engineering, Vol ۶, pp. ۲۲۷۷-۲۲۹۰, ۲۰۱۶.
 • S.M.H. Sharifi,  M. Kaveh, H. Saeidi Googarchin “Engineering Critical Assessment of Offshore Pipelines under Operational Loading Phase According to BS ۷۹۱۰ Guideline” , International Journal Of Coastal And Offshore Engineering, Vol ۱, pp. ۱۵-۲۳, ۲۰۱۶.
 • محمد حسن شجاعی فرد؛ حامد سعیدی گوگرچین؛ محمدرضا غیبی؛ محمد امین نیک خواه ، شبیه‌سازی و بهبود استحکام و عمر خستگی اتصال چسبی تک لبه‌ای با بکارگیری مدل ناحیه چسبناک تضعیف‌شونده چرخه‌ای، مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،  دوره ۱۶، شماره ۵، مرداد ۱۳۹۵، صفحه ۲۸۱-۲۸۹
 • محمد حسن شجاعی فرد؛ حامد سعیدی گوگرچین؛ سجاد حسین اوغلی؛ تحلیل مفهومی استحکام شاتون به کمک روش جرم­های متمرکز ، مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی مکانیک تبریز،  مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی مکانیک تبریز ،  دوره ۴۶، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۵۸-۱۴۹
 • حامد سعیدی گوگرچین؛ بهزاد تیموری ،یک الگوریتم برای پیش‌بینی اثر هندسه قالب بر رفتار استحکامی ورق تحت فرآیند پرسکاری شیاری، مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس،  دوره ۱۶، شماره ۵، مرداد ۱۳۹۵، صفحه ۲۶۱-۲۷۰
 • H. Saeidi Googarchin,  S.M.H. Sharifi “Low Cycle Fatigue Simulation of Valve Bridge Region in Cylinder Head Based on Critical Plane Model” , International Journal of Automotive Engineering, Vol ۵, pp. ۹۵۵-۹۶۰, ۲۰۱۵.
 • رحمت اله قاجار؛ میثم داودآبادی؛ حامد سعیدی گوگرچین، محاسبه ضریب شدت تنش ترک‌های سطحی در یک خانواده از دیسک‌های دوار نازک و ضخیم با استفاده از تابع وزن دو بعدی، مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۵، شماره ۱۲، بهمن ۱۳۹۴، صفحه ۸۴-۹۴
 • رحمت الله قاجار، حامد سعیدی گوگرچین، بررسی اثر گرادیان فشار بر تغییرات ضریب شدت تنش در لوله‌های جدارضخیم اتوفرتاژ ترک‌دار به روش تابع وزن دو بعدی، مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۴، شماره ۸، آبان ۱۳۹۳، صفحه ۱۳۷-۱۴۵
 • رحمت الله قاجار، محمد عباسپور، حامد سعیدی گوگرچین، ارائه یک تابع صریح ضریب شدت تنش برای ترک‍ های نیم بیضوی محیطی خارجی تحت بارهای مکانیکی و حرارتی در استوانه ، مجله‌ی علمی‌پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۴، شماره ۹، آذر ۱۳۹۳، صفحه ۹۰-۹۸
مقاله منتشر شده در مجلات علمی - ترویجی
 • محمدحسن شجاعی ­فرد ، حامد سعیدی گوگرچین، عیسی بناگر، امین طبایی، معرفی و کاربرد مواد هوشمند مغناطیسی در خودرو، مجله مهندسی مکانیک، پذیرش شده.
 • محمدحسن شجاعی­ فرد ، حامد سعیدی گوگرچین، محمدرضا غیبی، اتصال ترکیبی چسب جوش؛ روشی کارآمد در کاهش وزن خودروها، مجله مهندسی مکانیک، دوره ۲۶، شماره ۱۱۳، خرداد ۱۳۹۶، صفحه ۵۹-۶۶
 • بهزاد تیموری ، حامد سعیدی گوگرچین ، بررسی تغییرات اندازه دانه و ساختار اتمی ورق‌های تولیدی به روش پر‌سکاری شیاری محدود شده با استفاده از تفرق پرتو ایکس، مجله مهندسی مکانیک، دوره ۲۶، شماره ۱۱۳، خرداد ۱۳۹۶، صفحه ۱۰۲-۱۱۱
 • محمدحسن شجاعی ­فرد ، حامد سعیدی گوگرچین، محمدرضا غیبی، معرفی روش‌های عددی به‌کار رفته جهت مدلسازی اتصالات چسبی، مجله مهندسی مکانیک، دوره ۲۵، شماره ۱۱۰، آذر ۱۳۹۵، صفحه ۴۴-۵۲
 • شبنم رحیم نژاد باغچه جوقی ، حامد سعیدی گوگرچین ، صنعت خودرو درپی راه حل هایی برگرفته از طبیعت، مجله مهندسی مکانیک، دوره ۲۳، شماره ۹۵، مرداد ۱۳۹۵، صفحه ۶۰-۷۰
مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی
 • سید محسن موسوی، شروین جودت نیا، حامد سعیدی گوگرچین، بررسی اثرات محیطی بر استحکام اتصالات چسبی سازه و بدنه خودرو و روش‌های استاندارد ارزیابی آنها ، دومین کنفرانس بین‌المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ۱۴۰۱
 • A.Keshavarzi , H. Hampaiyan Miandowab, H. Saeidi Googarchin, Numerical investigation on effect of composite ply angle in an adhesively bounded aluminum/CFRP hybrid energy absorber under a quasi-static axial loading, ۲nd International Conference on Industrial Application of Advanced Materials and Manufacturing,۲۰۲۲
 • جمال بیدادی، حامد سعیدی گوگرچین، پیش‌بینی شکست در قطعات ترک‌دار پلیمری ساخت افزایشی به کمک یک معیار مبتنی بر تنش، دومین کنفرانس بین‌المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ۱۴۰۱
 • Hamed Hampaiyan Miandowab , Ali Keshavarzi , Hamed Saeidi Googarchin, Numerical study on energy absorption performance of hat sectional CFRP/Aluminum hybrid under three-point bending, ۲nd International Conference on Industrial Application of Advanced Materials and Manufacturing,۲۰۲۲
 • H. Ghasempoor, A. Keshavarzi , H. Saeidi Googarchin, Review on CFRP and Metal/CFRP hybrid thin-walled structures under axial loading condition, ۲nd International Conference on Industrial Application of Advanced Materials and Manufacturing,۲۰۲۲
 • غزال طالبی صنمی ،جمال بیدادی ،حامد سعیدی گوگرچین، تحلیل عددی یک قطعه آزمایشگاهی جهت اندازهگیری انرژی شکست مود ترکیبی در اتصالات چسبی خودرو،هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید تهران، ۱۴۰۰
   
 • M. Rouhi, H. Saeidi Googarchin Three-Dimensional Simulation of thermal stresses in discs during an automotive braking cycle, Bulgaria, Trans & Motauto, ۲۰۱۸
 • حسین شهریاری، حامد سعیدی گوگرچین، شبیه­سازی برای آزمون ایمنی شیشه در خودروهای نوین، اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین، MPT۲۰۱۹
 • ندا الشویفی، محمدحسن شجاعی فرد، حامد سعیدی گوگرچین، معرفی روش­های مدلسازی ساختار داخلی الاستومرهای مغناطیسی قابل استفاده در نگهدارنده های سیستم های قوای محرکه در خودروهای نوین، اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین، MPT۲۰۱۹
 • ندا الشویفی، محمدحسن شجاعی فرد، حامد سعیدی گوگرچین، روش­های ساخت مواد هوشمند مغناطیسی و کاربرد در سیستم­های تعلیق خودروهای مدرن، اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین، MPT۲۰۱۹
 • محمدحسن شجاعی فرد، حامد سعیدی گوگرچین،محمدمهدی اسدی، ندا الشویفی، بررسی انواع عیوب سازه­ای و اهمیت رشد ترک در سیستم های انتقال قدرت نوین، اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین، MPT۲۰۱۹
 • محمدحسن شجاعی فرد، محمدرضا غیبی، حامد سعیدی گوگرچین، امین طبایی، اتصالات چسبی، روشی نو برای دستیابی به خودروهای پاکتر و ایمن تر ، اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ۱۳۹۶
 • محمدحسن شجاعی فرد، حامد سعیدی گوگرچین، امین طبایی، محمدرضا غیبی، بهزاد تیموری، مهدی کمال‌زاده یزدی، مدل هایی جهت پیش بینی رفتار لاستیک های مغناطیسی به منظور ایجاد سفتی و دمپینگ تحت کنترل در خودرو ، اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ۱۳۹۶
 • محمدحسن شجاعی فرد، حامد سعیدی گوگرچین، محمدرضا غیبی، احمد رضا زائری، فرانک منکاوی ، معرفی اتصالات ترکیبی بر پایه چسب و بررسی مودهای واماندگی آنها ، اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ۱۳۹۶
 • Behzad Teimouri, H. Saeidi Googarchin The effect of friction coefficient and strain rate on the Al۵۰۵۲ sheets fabricated by CGP process, Iran International Aluminium Conferance, IIAC۲۰۱۶.
 • محمدحسن شجاعی فرد، حامد سعیدی گوگرچین،  علی محمودی،  بهزاد تیموری، مهدی کمال‌زاده یزدی، بررسی جذب انرژی در تیوب‌های جداره‌نازک چندسلولی منشوری و مخروطی ، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME۲۰۱۶
 • محمدحسن شجاعی فرد، حامد سعیدی گوگرچین، بهزاد تیموری ، مهدی کمال‌زاده یزدی، علی محمودی، مطالعه تجربی اثر فرآیند پرس­کاری شیاری محدود شده (CGP) بر روی خواص مکانیکی آلومینیوم ۵۰۵۲، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME۲۰۱۶
 • حامد سعیدی گوگرچین، مهدی کمال‌زاده یزدی، تحلیل پارامتریک فرآیند همینگ پنل‌ها به منظور پیشبینی عیوب به کمک مدل ماده الاستیک-پلاستیک-آسیب ، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME۲۰۱۶
 • Behzad Teimouri, H. Saeidi Googarchin The effect of friction coefficient and strain rate on the Al۵۰۵۲ sheets fabricated by CGP process, Iran International Aluminium Conferance, IIAC۲۰۱۶.
 • بهزاد تیموری، حامد سعیدی گوگرچین، تاثیر فرایند س­کاری شیاری محدود شده (CGP) بر روی خواص مکانیکی آلومینیوم خالص، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی ۲۰۱۵
 • حامد سعیدی گوگرچین، سید محمد حسین شریفی، رحمت الله قاجار، محمد عباسپور، شبیه سازی رشد ترک خستگی در استوانه­های جدار نازک تحت بارهای حرارتی و مکانیکی ، چهاردهمین دوره کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران AERO۲۰۱۵
 • زهره سروی، محمد شرعیات، مسعود عسگری، حامد سعیدی گوگرچین ، مقایسه روش‌های شبیه‌سازی ساختاری نانوورقه‌های نیتریدبور به کمک مکانیک مولکولی و اجزاء محدود، بیست و سومین دوره کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک  ISME۲۰۱۵
 • سید محمد حسین شریفی، حامد سعیدی گوگرچین، فریناز فروزش، تحلیل خستگی سرسیلندر چدنی OM۴۵۷، بیست و سومین دوره کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک  ISME۲۰۱۵
 • حامد سعیدی گوگرچین، رحمت الله قاجار، زهره سروی، تعیین ضریب شدت تنش روی جبهه‌ی ترک‌های نیم‌بیضوی تحت تنش‌های غیریکنواخت، بیست و سومین دوره کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک  ISME۲۰۱۵
 • کرامت ملک زاده، حامد سعیدی گوگرچین، ......بهینه‌سازی وزنی پوسته استوانه‌ای با تقویت‌کننده‌های متعامد تحت قیود تنش و کمانش به کمک کوپل الگوریتم ژنتیک و زبان برنامه‌نویسی Python، دوازدهمین دوره کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران  ISME۲۰۱۳
 • کرامت ملک زاده، حامد سعیدی گوگرچین، ...... طراحی بهینه پوسته مخروطی تقویت‌شده با رینگ و استرینگر تحت قیود تنش و کمانش به کمک الگوریتم ژنتیک، دوازدهمین دوره کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران  ISME۲۰۱۳
 • حامد سعیدی گوگرچین، رحمت الله قاجار، زهره سروی، تعیین ضریب شدت تنش ترک سطحی در استوانه‌ی جدارضخیم تحت فشار با گرادیان محوری، بیست‌ و یکمین دوره کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک  ISME۲۰۱۳
 • رحمت الله قاجار، حامد سعیدی گوگرچین، محسن فروتن، تاثیر زاویه برخورد بر نفوذ پرتابه های میله­ای و تلسکوپی در ورق­های فولادی ثابت و متحرک، هجدهمین دوره کنفرانس بین‏المللی مهندسی مکانیک  ISME۲۰۱۰
 • حامد سعیدی گوگرچین، سیدمحمدرضا خلیلی، بررسی اثر موقعیت ترک در ریشه رزوه­های اتصالی بر روی ضریب شدت تنش، هجدهمین دوره کنفرانس بین­المللی مهندسی مکانیک  ISME۲۰۱۰
 • رحمت الله قاجار، حامد سعیدی گوگرچین، جواد علیزاده، تاریخچه ضرایب شدت تنش ترک زیر سطحی در چرخ فولادی سامانه ریلی ایران، یازدهمین کنفرانس بین­المللی حمل و نقل ریلی ۲۰۱۰
 • امیررضا شاهانی، حامد سعیدی گوگرچین، بررسی پارامتریک رزوه­های اتصالی تحت شرایط الاستیک-پلاستیک­سخت­شونده با استفاده از مدلسازی­ سه­بعدی، هفدهمین دوره کنفرانس بین­المللی مهندسی مکانیک،  ISME۲۰۰۹
داور مجلات بین المللی دارای نمایه ISI و ISC
 • Engineering Fracture Mechanics (ISI)
 • Theoretical and Applied Fracture Mechanics (ISI)
 • Thin-Walled Structures (ISI)
 • Applied Mathematical Modelling (ISI)
 • Mechanics of Composite Materials (ISI)
 • Steel and Composite Structures, An International Journal (ISI)
 • Multidiscipline Modeling in Materials and Structures (ISI)
 • Journal of Mechanical Science and Technology (ISI)
 • Latin American solid and structures  (ISI)
 • Journal of Solid Mechanics (ISC)
 • International journal of automotive engineering  (ISC)
 • مجله  علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (ISC)
 • مجله  علمی پژوهشی مهندسی مکانیک تبریز (ISC)
 • مجله  علمی پژوهشی مکانیک سازه­ها و شاره­ها (ISC)
 • مجله  علمی پژوهشی مدل سازی در مهندسی (ISC)
پایان­ نامه­ های دانشجویان
 رساله دکترای تخصصی
 • غیبی محمدرضا، بررسی تجربی و عددی استحکام سازه اتصال چسبی به کمک توسعه یک مدل ناحیه چسبناک پتانسیل پایه
 • حسینی سیدمحمد، بررسی تجربی و عددی رفتار خستگی چند محوره الاستومرهای مغناطیسی
 • رحمانی رضا، تحلیل تئوری، تجربی و عددی جذب انرژی در سازه های اتصال چسبی آلومینیوم -  CFRPتحت بارگذاری محوری (در حال انجام)
 • بیدادی جمال، بررسی تجربی و عددی رفتار بلند مدت استحکام اتصال چسبی سازه فلز- کامپوزیت با استفاده از مدل ناحیه چسبناک وابسته به زمان (زمینه تحقیقاتی)
 • جودت نیا شروین ، بررسی اثرات محیطی بر استحکام اتصالات چسبی آلومینیوم -  CFRP (زمینه تحقیقاتی)
 • قاسمی پور ماسوله هومن، بکارگیری اتصالات هیبرید در سازه  آلومینیوم -  CFRP(زمینه تحقیقاتی)
 • ترابی محمد، خستگی در اتصالات چسبی آلومینیوم -  CFRP(زمینه تحقیقاتی)​​​​
 پایان نامه کارشناسی­ ارشد
 • کشاورزی علی، بررسی تجربی و عددی رفتار جذب انرژی در یک سازه اتصال چسبی هیبرید کامپوزیت/آلومینیوم تحت بار محوری
 • همپائیان میاندواب حامد، بررسی تجربی و عددی اثر اتصال چسبی بر بهبود مشخصه های جذب انرژی یک سازه هیبرید کامپوزیت-آلومینیوم تحت بار عرضیآ
 • طالبی صنمی غزال، بررسی عددی و تجربی برای معرفی یک قطعه آزمایشگاهی جدید جهت اندازه‌گیری انرژی شکست مود ترکیبی I/II در اتصالات چسبی
 • زائری احمدرضا، بررسی تجربی و عددی اثر رطوبت محیط بر رفتار اتصالات چسبی
 • ارجمندی محمد، تحلیل تجربی و عددی اثر اتصال چسبی بر رفتار پنل تقویت شده خودرو به کمک روش مکانیک آسیب
 • اشکپور علیرضا، بررسی تجربی و عددی رفتار شکست بین-لایه ای شیشه لیمینت خودرو به کمک یک نمونه ی آزمایشگاهی
 • نیک خواه محمدامین، شبیه سازی استحکام اتصال چسبی پلیمر به فلز بکار رفته در بدنه خودرو بر مکانیک آسیب
 • محمدی علی، مقایسه عددی اثر بکارگیری مدل های ناحیه چسبناک در پیش بینی رفتار شکست شیشه لمینیت خودرو تحت بارگذاری ضربه ای
 • عربها محسن، بررسی تحلیلی، عددی و تجربی رفتار جاذب انرژی اتصال چسبی هیبرید آلومینیوم/فولاد تحت بار محوری
 • صادقی شهاب، بررسی تحلیلی و عددی شبکه سفتی متغیر با زمان برای یک چرخدنده ترکدار مخروطی
 • گلیوری حامد، بررسی تجربی و عددی اثر رطوبت در رفتار جذب انرژی سازه ی اتصال چسبی خودرو تحت بار عرضی
 • الشویفی ندا ، بررسی عددی سفتی پیچشی، محوری و شعاعی بوش الاستومر مغناطیسی به روش اجزا محدود
 • اسدی کاریزکی محمدمهدی، تعیین ضریب شدت تنش در چرخ دنده ترک دار سیستم انتقال قدرت خودرو به روش تابع وزن دوبعدی
 • امین محمدتقی، تحلیل تجربی رفتار جذب انرژی در سازه جدار نازک مخروطی چند سلولی اتصال چسبی
 • صادقی شکیب، توسعه تئوری و بررسی عددی عملکرد ضربه پذیری در جاذب های انرژی چند سلولی مخروطی فوم دار تحت بارگذاری مایل
 • جانباز محمدرضا، ساخت و مشخصه یابی تجربی خواص مکانیکی الاستومرهای مغناطیسی
 • شهریاری محمدحسین، ارائه مدل های تحلیلی و عددی باز سازی سرعت برخورد خودرو در تصادف سر عابر- شیشه خودرو
 • روحی مغانلو محمد، بررسی عددی اثر ترمز گیری های شدید و تکرار شونده بر عمر خستگی مدل ساده شده ی دیسک ترمز خودروهای سنگین
 • فرامرزی سوده، بررسی تجربی اثر نانو ذرات تقویت کننده بر روی استحکام اتصال چسبی تحت بار ضربه ای
 • خراسانی مهابادی علی، بررسی تحلیلی و عددی ضربه پذیری در جاذب های انرژی چند سلولی مخروطی تحت بارگذاری مایل
 • نامدار پویان، بررسی تجربی اثر فرآیند پرسکاری شیاری بر روی استحکام اتصال لبه ای ورق آلومینیوم و شبیه سازی فرآیند
 • طبائی امین، بررسی عددی اثر میدان مغناطیس بر انرژی مستهلک شده در یک بوش الاستومر مغناطیس به روش المان حجمی نمونه
 • بناگر عیسی، بررسی عددی رفتار الاستومر مغناطیسی به روش اجزاء محدود
 • اعتصامی سیده ملیحه، تعیین تجربی رفتار یک بوش الاستومری با رویکرد ویسکوهایپرالاستیک و بررسی عددی اثرات آن بر رفتار سیستم تعلیق
 • قنبری بهزاد، طراحی استحکامی تزئینات داخلی خودرو پلتفرم ملی کلاسB
 • شجاعی شهمیرزادی پویا، تحلیل تجربی و عددی برخورد جسم خارجی با شیشه جلو خودرو
 • نجفی ، حلیلی و عددی استحکام سفتی و فرکانس پتل های خودروی پلتفرم ملی
 • شکوهنده علی، شبیه سازی عددی سایش در حرکت گردش تایر.
 • کمال زاده یزدی مهدی، شبیه سازی فرآیند همینگ و ارزیابی فرآیند اصلاحی بر پایه مکانیک آسیب
 • محمودی علی، تحلیل المان محدود ضربه¬پذیری جاذب های انرژی چند سلولی با اعمال معیار آسیب
 • تیموری بهزاد، مطالعه تجربی اثر فرآیند CGP(پرسکاری شیاری محدود شده) در تولید ورق¬های نانو کریستال آلومینیومی مورد استفاده در صنعت خودروسازی
 • صمدیه سروش، تهیه اولیه نرم افزار تحلیل خستگی چند محوره قابل استفاده در تخمین عمر سازه بدنه و قطعات موتور
 • حسین اوغلی سجاد،مرور طراحی اولیه شاتون ها و بهینه سازی هندسی شاتون خودروی پلت فرم ملی به منظور افزایش استحکام و عمر خستگی
 • رجبی امیر، بررسی رفتارهای ایستایی و دینامیکی چرخ دنده حاوی ترک در یک سیستم انتقال قدرت
 • همسایه عباسی نیاسر عرفان، بررسی عددی ساختارهای استحصال انرژی پیزوالکتریک مورد استفاده در جاده ها با در نظر گرفتن آسیب خستگی
 • مهین زارع محمد، بررسی عددی و تحلیلی اثر اتصالات هیبرید در بهبود رفتار ارتعاشات در ورق های کفی ساده سازی شده
 • قاسمی پورماسوله سیدهومن، تحلیل عددی ارتعاشات و پایداری دیسک های ترمز از جنس مواد تابعی با در نظر گرفتن داغ شدگی موضعی از نوع هات-بند
راهنمایی ۶ پروژه مقطع کارشناسی­
 
 
 

کلیدواژه ها: دکتر حامد سعیدی گوگرچین | مهندسی خودرو |

دفعات مشاهده: 6786 بار   |   دفعات چاپ: 600 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر