دانشکده مهندسی خودرو- اطلاعیه‌های دفاع ارشد و دکتری
چهارشنبه 30 فروردین-ساعت 9-سالن کنفرانس دفاع ارشد-مهندس حسام صفری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/28 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی خودرو:
http://www.iust.ac.ir/find-21.20015.72657.fa.html
برگشت به اصل مطلب